Eğitim ve Rehberlik

Eğitim Sistemimiz

Uygar Çocuk Anaokulları olarak yıllık-aylık eğitim programlarımızı oluşturup tüm okullarımızda bu program çerçevesinde uygulamalar yapıyoruz. Eğitim programlarımızı oluştururken her çocuk için hazırlanmış bütünsel eğitim görüşünü esas alıyoruz. Çoklu Zekâ Kuramı, aktif öğrenme yöntemleri, okul öncesi eğitim programı, proje tabanlı eğitim programı, BSÇ (Ben Sorun Çözebilirim) programı gibi birçok eğitsel yöntem ve programları harmanlayarak geliştirilmiş eklektik bir eğitim programı uyguluyoruz.

Çocuklarımızın bireysel özellikleri ve farklılıkları bizim için çok kıymetli. Bu nedenle psikoloğumuz tarafından uygulanan gelişim testleriyle;  yaş gelişim düzeylerine, özelliklerine, bireysel farklılıklarına, öğrenilmiş davranışlarına, öğrenme şekillerine göre tüm gelişim alanlarını destekleyerek en üst düzeye ulaştırmayı, zengin eğitim deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, öz-bakım becerileri kazanmalarını, el kaslarını ve dikkatlerini geliştirmelerini ve hayal güçleri ile yaratıcı-eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek, onları ilkokula hazırlamayı hedefliyoruz..

Projelerimizi görsel ve işitsel malzemeler ile destekliyoruz. O ay işlediğimiz temaya uygun geziler düzenliyoruz. Aile katılımında velinin istediği bir konuyu (hikaye anlatma, mutfak becerileri vb.) seçip çocuğunun sınıfıyla vakit geçirmesini teşvik ediyoruz. Anne-babasını sınıfında gören çocuğun gözlerindeki ışıltıyı biz biliyoruz, siz de görün istiyoruz.

 

Çocuklar için yaptığımız bireysel değerlendirmeleri, o hafta içinde yapılan etkinlikleri ve bilgilendirici yazıları siz ailelerle paylaşıyoruz ki bu yolu birlikte yürüyebilelim.

Sınıflarımızda Türkçe ve İngilizce eğitim vermek üzere çift öğretmen bulunmaktadır.

Okulumuzda her yaş gurubuna uygun düzeyde ”mutluluk”dersleri psikoloğumuz tarafından verilecektir.Böylece mutluluğun sürekliliğini ve nasıl davranırsak mutlu olabileceğimizi çocuklarımız üzerinde bir davranış biçimi olarak kazandırmayı hedefliyoruz ve mutluluk paylaştıkça çoğalır diyoruz bizlerde….

Eğitim ve Rehberlik

Rehberlik

Uygar Çocuk Anaokulları’nda Rehberlik birimi her çocuğun kendine ait özellikleri, duygu ve düşünceleri, aile yaşantıları ve kendilerine özgü dünyaları olduğu gerçeğinden yola çıkar. Programın uygulanması aşamasında her çocuk, hem sosyal bir ortamın üyesi olabilmesi için hazırlanır hem de yakından izlenip kabul görerek kendi içinde değerlendirilir. Dolayısıyla Rehberlik Programımızı önceden yapılandırılmış bir plana göre yürütürken, aynı zamanda sosyal ortamın, ailelerin, eğitimcilerin ve çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlıyoruz.. Rehberlik Programımız, Uygar Çocuk Anaokulları’nın eğitim felsefesiyle bağlantılı olarak; mutlu, kendisiyle ve çevresiyle barışık, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı duyan, sosyal bir ortamda yaşadığının farkında olan ve kendini tanıyan çocuklar yetiştirmeyİ hedefler. Program kapsamında yaptığımız tüm uygulamaları bu amaca yönelik olarak okul ve aile işbirliği ile ilerletiyoruz. Okul psikoloğumuzun denetiminde yürütülen Rehberlik Programımız ile çocukların bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, dikkat gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz.

 

4 yaş ve 5 yaş çocuklarımıza okula başladığı ilk ay içerisinde gelişimsel tarama testleri uyguluyoruz ve aileler ile bireysel danışmanlık yapılarak çocuğun gelişim dönemi, okuldaki gözlemler ve evde yapılacaklar hakkında bilgilendiriyoruz. Aileden gelen talepler doğrultusunda psikolog görüşmelerimizi tekrarlıyoruz.

 

Anasınıfı çocuklarımıza okul olgunluğu testleri uygulayarak çocukların ilkokula hazırlanmalarını sağlıyoruz.

 

Aynı zamanda anasınıfı çocuklarıyla yürütülen rehberlik derslerinde BSÇ (Ben Sorun Çözebilirim), Sorumluluk Eğitimi, Özgüven Eğitimi, Atılganlık Eğitimi ile ilgili çalışmaları içeren dersler işliyoruz ki biz yanlarında değilken de sorumluluklarının farkında olsunlar, karşılaştıkları zorlukları aşabilecek yöntemler geliştirebilsinler.